Matt schwéierem Häerzen musse mir iech matdeelen dass mir all eis Veranstaltungen bis den 31. Juli ofsoe mussen. Merci fiir ärt versteesdermech.


    © 2020 Powered by Eye-T.